Közhasznú tevékenység


Az alapítvány közhasznú tevékenysége az  egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitáció keretében

-   Saját felhasználás, vagy családon belüli felhasználás céljára történő köldökzsinórvér őssejt gyűjtés támogatása orvosi javaslatra és szociális rászorultság esetén. A feltételek fennállása esetén a köldökzsinórvér őssejtbank szolgáltatásait igénylő kérelemre a költségeihez történő pénzbeli támogatás nyújtása. 

-   Az orvosi javaslatra történő gyógyászati célú köldökzsinórvér őssejt felhasználással kapcsolatban a lehetséges donor és recipiens kivizsgálásának, illetve HLA tipizálási költségeinek támogatása. Az egészségügyi szolgáltató vagy a beteg kérésére a költségekhez történő pénzbeli támogatás nyújtása.

-   Közösségi célú köldökzsinórvér őssejtbank létesítése, illetve létesítésének és működésének támogatása. A közösségi ősejtbanki tevékenységet tervező vagy végző egészségügyi szolgáltató kérelmére az őssejban elhelyezésének, technika és technológia beszerzés és fejlesztés, továbbá a működési költségek költségeihez történő hozzájárulás

-   Közösségi felhasználás céljára történő köldökzsinórvér őssejt gyűjtés támogatása. A közösségi ősejtbanki tevékenységet végző egészségügyi szolgáltató kérelmére a köldökzsinórvér őssejt gyűjtés, fagyasztva tárolás, a minta nyilvántartás költségeinek támogatása.
 
Az alapítvány közhasznú tevékenysége a tudományos kutatás-fejlesztés keretében

-   A köldökzsinórvér eredetű össejtek gyógyászati célú felhasználását célzó hazai kutatás-fejlesztés támogatása, továbbá a nemzetközi kutatás-fejlesztési eredmények hazai gyógyászati célú felhasználásának a támogatása.
-   Általában az őssejt nyerését, megőrzését, gyógyászati célú felhasználását célzó kutatás-fejlesztés támogatása, valamint a nemzetközi kutatás-fejlesztési eredmények hazai gyógyászati célú felhasználásának a támogatása.
 

Az alapítvány közhasznú tevékenysége az   oktatás és nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében

-   A köldökzsinórvér eredetű össejtek gyógyászati célú felhasználásában rejlő lehetőségek megismertetésének a támogatása orvos szakmai és laikus körökben minden lehetséges eszközzzel. A témában tudományos konferenciák szervezése és tudományos konferenciák szervezésének támogatása, vagy tudományos konferenciákon való részvétel költségeinek támogatása. Elektronikus és nyomtatott sajtóban való publikációk készítésének és közlésének a támogatása.