Az allogén őssejt-transzplantáció korlátai

Az őssejt-transzplantáció orvosi javallatának körébe tartozó betegség esetén a transzplantáció elmaradásának hátterében leginkább az alkalmas (HLA-identikus) allogén donor hiánya áll. Az alkalmas donor keresése elsősorban a családban (rokon donor), másodsorban a populációban (idegen donor) történik. Ideális esetben az allogén graft, azaz az átültetésre kerülő őssejt, rokon donortól, például a beteg testvérétől származik.

Az őssejtátültetésre és megfelelő donorra váró betegek többségének – HLA-identikus családi donorok hiányában, – idegen őssejtet kell keresni, tehát önkéntes csontvelődonort vagy adományozott köldökzsinórvér-őssejtet, amely a nemzetközi donorregiszterek és köldökzsinórvérőssejt-regiszterek igénybevételével történik. 
 
2006 márciusában 43 ország 58 csontvelődonorregisztere és 21 ország 37 köldökzsinórvérőssejt-regisztere 10.313.741 donort, illetve köldökzsinórvér egységet tartott nyilván. Ezzel egyidőben a magyarországi regiszterben mindössze 5 049 kivizsgált donort regisztráltak. Következésképp, az 1990 és 2005 között eltelt időben az idegen donorral transzplantált 109 magyar beteg közül csak 2 esetben volt a donor is magyar állampolgár, a fennmaradó esetekben külföldről (67 esetben Németországból) származtak az őssejtek.
 
A Gyermek Hemopoetikus Őssejttranszplantációs Bizottság adatai szerint 2004-ben és 2005-ben 26, illetve 25 megkezdett keresésből csak 13, illetve 15 esetben sikerült a transzplantáció elvégzéséhez megfelelő donort találni.