A köldökzsinórvér őssejt-gyűjtés

A haemopoetikus őssejtek tárolásának módszerei jelentős fejlődésen mentek keresztül az elmúlt évtizedekben. A tudomány mai állása szerint az őssejtek –196 °C-on, folyékony nitrogénben szinte végtelen hosszú ideig tárolhatók. A köldökzsinórvér őssejtek hosszú távú tárolása különleges lehetőséget nyújt egy új típusú értékmegőrzésre.

Az őssejtbankoknak, illetve a köldökzsinórvér őssejt-gyűjtésnek három típusa alakult ki a világban. Ezek a közösségi felhasználás, a közvetlen orvosi felhasználás, valamint a saját felhasználás céljára történő köldökzsinórvér őssejt-gyűjtés.
 
Úgynevezett közösségi őssejtbankokban tárolják mélyfagyasztott állapotban az önkéntesen adományozott köldökzsinórvér-egységeket, amelyeket kivizsgáltan és szövettípus szerint tartanak nyilván. A közösségi bankban ténylegesen eltárolt köldökzsinórvér-őssejtnek az önkéntes csontvelődonorral szemben számos előnye van. A fagyasztva tárolt őssejt szinte azonnal és biztosan rendelkezésre áll, szemben az élő önkéntes donorral, aki egyéb elfoglaltsága miatt épp nem ér rá, vagy az egészségi állapota megváltozott, esetleg megváltoztatja szándékát. Általános nemzetközi tapasztalat szerint egy önkéntes donor őssejtjeihez átlagosan 3–6 hónap alatt lehet hozzájutni, a köldökzsinórvérbankból az transzplantációhoz szükséges őssejt 1-2 hét alatt rendelkezésre állhat. A sajátos fenotípussal rendelkező kisebbségi népcsoportok reprezentáltsága a nemzetközi önkéntes donor regiszterekben nem megfelelően biztosított. Az ilyen népcsoportok betegei számára a közösségi köldökzsinórvér őssejtbank különösen nagy segítséget nyújthatna az alkalmas donor megtalálásában. A köldökzsinórvér eredetű őssejtek ilyen népcsoportok számára célzottan is gyűjthetők közösségi bank keretei között.
 
Közvetlen orvosi felhasználás céljából veszik le a köldökzsinórvért akkor, ha a családban van, vagy várható olyan megbetegedés, amely őssejt-átültetéssel gyógyítható. Egészséges gyermek születésekor a közvetlen orvosi felhasználás céljára, vagy direkt donáció céljára történő köldökzsinórvér őssejt-gyűjtés a családban előforduló bizonyos rossz prognózisú betegség esetén, vagy bizonyos családi kórelőzményre tekintettel, ma már orvosi javallat lehet. A allogén rokon donor (különösen tesvér) esetében az őssejt-transzplantációhoz szükséges HLA-megfelelés valószínűsége körülbelül 25%.
 
A privát őssejtbankok azoknak nyújtanak szolgáltatást, akik az öngondoskodás keretében saját felhasználás céljára kívánják gyermekük őssejtjeit megőrizni. A privát őssejtbankokban tárolt köldökzsinórvér őssejtek megfelelő immunológiai egyezés esetén a gyermek családtagjának (például testvérének) kezelésére is alkalmasak lehetnek. A privát őssejtbankokat a készítmények ilyen célzatú felhasználási lehe­tősége miatt szokták a külföldi szakirodalomban családi vagy rokon bankoknak is nevezni.
 
A világban ma már közel 130 köldökzsinórvér bank működik és már körülbelül 1,3 millió egység köldökzsinórvér van lefagyasztva (9 millió egység családi és 4 millió egység közösségi bankokban). Minden egység köldökzsinórvér, mind a magánember, mind a társadalom számára valódi értéket képvisel, amennyiben a szakmai standardok betartásával kerül eltárolásra, azaz technikai és minőségbiztosítási szempontból garantáltan alkalmas az orvosi felhasználásra.
 
Magyarországon ezidáig csak privát köldökzsinórvér őssejtbankok jöttek létre. Közösségi őssejtbank létrehozására még nem került sor. Közösségi őssejtbank létrehozása, vagy közösségi felhasználás céljára történő köldökzsinórvér őssejt-gyűjtési program indítása és allogén donoros köldökzsinórvér-őssejt regiszter létrehozása lerövidíthetné a várólistán várakozó betegek számára a donorkeresés időtartamát, felgyorsíthatná a transzplantációs aktivitást.